دکتر کبریایی‌زاده در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو؛ ضرورت اختصاص اعتبار از سوی بانک مرکزی جهت فراهم شدن امکان ارسال محموله های دارویی

#