با موافقت رییس سازمان غذا و دارو؛ ایران فارما هر ساله می‌شود

#