۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اصغری در دیدار با اعضای هیئت مدیره سندیکا بیان کرد: آماده برون‌سپاری خدمات اجرایی سازمان غذا و دارو به سندیکا هستیم/ از ارایه هرگونه پیشنهاد استقبال می کنیم

#