گفت‌وگو؛ قیمت داروهای otc شرکت‌هایی که جایزه دارویی می‌دهند، بالا نمی‌رود!

#