گفت‌وگو؛ دکتر محمود نجفی‌عرب: حکمرانی وزارت بهداشت در حوزه دارو رضایت‌بخش نیست

#