گزارش سفر سفرا و سرکنسول‌های مقیم امارات با مدیر کل امور اتباع بیگانگان و بنادر امارات

#