۱۴۰۳/۰۲/۳۱

گزارش دومین نشست اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با حضور رییس سازمان غذا و دارو میز دارو گرد است تخفیفات غیرعادی آبروی صنعت را برده است

#