گزارش ایسنا از وضعیت فعلی قیمت‌گذاری دارو : از داروسازان اصرار، از وزارت بهداشت انکار

#