کبریایی‌زاده خبر داد: ارایه گزارش سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره مشکلات صنعت داروسازی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

#