۱۴۰۲/۱۲/۰۴

پیام دکتر احمد شیبانی به مناسبت برگزاری نمایشگاه اصفهان فارما نمایشگاه اصفهان فارما ؛ فرصتی برای تثبیت حضور تولیدکنندگان در بازار منطقه

#