پیام تسلیت سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به مناسبت درگذشت پدر نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو

#