پیام تبریک سندیکا به ناصر ریاحی منتخب هیات رئیسه اتاق بازرگانی

#