وزیر بهداشت مطرح کرد؛ تامین منابع پایدار حوزه سلامت در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم/ همه باید مطالبه‌گر باشیم

#