۱۴۰۲/۱۲/۰۷

وزیر بهداشت: مشکلی برای تأمین داروی بیماران وجود ندارد

#