وزیر بهداشت قبرس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی : میزان تولید دارو در ایران تحسین‌برانگیز است

#