واکنش شرکت داروسازی به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی

#