هواپیمای md80‌ محصول شرکت مک دانل داگلاس در ناوگان هوایی ایرانی

#