۱۴۰۲/۱۲/۰۴

همزمان با سفر معاون اول ریاست جمهوری؛ اعزام هیئت تجاری به ترکیه

#