همزمان با سفر اخیر وزیر بهداشت به عراق؛ یادداشت تفاهم بین وزرای بهداشت ایران و عراق امضا شد+ جزییات تفاهمنامه

#