همزمان با برگزاری سمینار یک روزه برندینگ در صنعت داروسازی تاکید شد؛ برند؛ کلید اصلی موفقیت سازمان/ برندهای معتبر در بازار دارویی روند توسعه را تسهیل می‌کنند

#