همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه ایران فارما؛ حضور وزیر بهداشت قبرس در نمایشگاه ایران فارما/ جرج پامبوریدیس با وزیر بهداشت ایران دیدار کرد

#