همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی، پزشکی – دانشگاهی تخفیف حداکثری به دانشجویان رشته‌های علوم دارویی و پزشکی

#