۱۴۰۳/۰۲/۳۱

همزمان با برگزاری اولین نشست تخصصی مدیران روابط عمومی شرکتهای داروسازی؛ کارگروه تخصصی روابط عمومی تشکیل می‌شود+ جزییات ثبت نام

#