هشدار سازمان غذا و دارو در خصوص ارز تخصیص یافته جهت ثبت سفارش دارو، مواد اولیه دارویی، مواد حد واسط و تجهیزات پزشکی و عدم ورود کالا

#