هشدار سازمان غذا و دارو به شرکت‌های دارویی: جایزه کالایی، درخواست‌های قیمت‌گذاری و صدور پروانه را از دستور خارج می‌کند

#