۱۴۰۲/۱۲/۰۲

هجمۀ رسانه‌ای کارت‌خوان، قانون صندوق مکانیزه فروشگاهی!

#