نمایشگاه بین‌المللی ویتنام با مشارکت فعال شرکت‌های ایرانی آغاز به کار کرد

#