۱۴۰۲/۱۲/۰۴

نشست مدیران عامل شرکت های داروسازی عضو سندیکا با هدف گسترش بازارهای صادراتی در افغانستان:صادرات هزینه نیست،سرمایه گذاری است

#