نخستین نشست تجاری و اقتصادی ایران، قطر، عمان برگزار می‌شود

#