نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران : همه حرف‌ها در حد شعار بوده است

#