نامه وزارت صنعت در خصوص ابلاغ تفاهم نامه با بانک ها عامل برای تامین مالی زنجیره ای و استعلام صورتحصاب الکترونیک

#