نامه سندیکا به رییس سازمان غذا و دارو در خصوص وضعیت تولید سرم‌های تزریقی

#