۱۴۰۲/۱۲/۰۷

نامه دکتر محمد عبده‌زاده درباره بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی: بیانیه فرهنگستان درمورد طرح ژنریک به صنعت داروسازی آسیب جدی می‌زند

#