مهم‌ترین مانع صادرات دارو/ دولت از صنعت حمایت کند

#