ملاقات سرکنسول محترم کشورمان با وزیر بهداشت جمهوری خودمختار نخجوان

#