مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو بیان کرد؛ اگر فکری به حال صنعت داروسازی نشود، تبدیل به بحران می‌شود

#