مدیر عامل شرکت کارخانجات داروپخش از مشکلات صنعت می‌گوید: کاهش سود شرکت های داروسازی/ چرخه نقدینگی در کل صنعت دارو اشکال دار

#