مدیر عامل شرکت داروسازی پارس دارو خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو: ضرورت دفاع از واقعیت‌های سیستم دارویی کشور

#