دکتر پویا فرهت: «ایران فارما» به نفع شرکت‌های دارویی است

#