مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛ هیچ تولید و وارداتی در زمینه نسل سوم داروهای دیابتی نداریم

#