مدیرعامل شرکت داروسازی البرزدارو: سیاست‌گذار دارو باید واقعیت‌های این صنعت را ببینند/ هنوز آثار بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی بروز نکرده است

#