لغو مراسم اختتاميه دوره‌ی هفتم جايزه ملی کیفیت غذا و دارو

#