فوری: اعلام اسامی واحدهای خسارت دیده ناشی از قطع برق

#