۱۴۰۲/۱۲/۰۷

عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد؛ اختصاص ۳۷۰۰میلیارد تومان از هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت

#