عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بیان کرد: کاهش قیمت دارو مشکلی را حل نمی کند/ تصدی‌گری دولت مهمترین مشکل فعلی صنایع داروسازی

#