عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد؛ ایران رتبه هفدهم مصرف دارو در جهان را دارد

#