عدم عملیاتی شدن واردات اقلام دارویی به دلیل تحریم ها و تکمیل جدول درخواستی ‎

#