طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو: دستاوردهای صنعت دارویی و تجهیزات پزشکی کشور معرفی شد

#