ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگانی ساخت ایران همزمان با نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار کشور‎

#