۱۴۰۳/۰۲/۳۱

رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در برنامه تلویزیونی « نبض» بیان کرد: کمبود داروساز در صنعت داریم/ دولت مشوق‌هایی برای حضور داروسازان جوان در نظر بگیرد

#